Color Copy

Kategorie a rozsah

S ohledem na ochranu osobních údajů omezujeme zpracování osobních dat na údaje, které jsou přiměřené a relevantní pro příslušný obchodní účel. Jsou to osobní údaje pro identifikaci a komunikaci s Vámi a zvláštní kategorie osobních údajů, které jsou potřebné pro naší obchodní činnost v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními.

Kategorie osobních údajů

V rámci našich činností shromažďujeme osobní údaje zákazníků, obchodních partnerů či dodavatelů za účelem jedinečné identifikace osoby. Jsou to:

  • Vaše jméno,
  • Vaše adresa,
  • Vaše e-mailová adresa,
  • Vaše telefonní číslo,
  • Vaše číslo bankovního účtu,
  • IČ/DIČ,
  • fakturační adresa,
  • dodací adresa,
  • poštovní adresa.