Color Copy

Obchodní podmínky

Způsob platby

  • Bankovním převodem – u nových a neregistrovaných zákazníků je vždy nutná platba předem - obdržíte zálohovou fakturu a následně daňový doklad. Registrovaní zákazníci obdrží fakturu se 14 denní splatností.

Doprava

Při dodržení minimálního množství zboží je doprava zdarma.

Zpracování osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů a jaké údaje o vás zpracováváme najdete ZDE.

Platnost nabídky

Nabídka je platná do vyprodání zásob.

Reklamace a vrácení zboží bez udání důvodů pro nepodnikatele

Reklamace a vrácení zboží se řídí ustanovením Zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy (vrátit zboží) bez udání důvodů do 14 dnů ode dne doručení zboží na adresu určenou dodavatelem. Dnem vrácení zboží se pro tento účel považuje den odeslání zboží zpět na adresu dodavatele nebo jeho doručení na adresu uvedenou v kontaktech. Náklady na dopravu a balení vráceného zboží zpět k dodavateli nese spotřebitel.

Částka vynaložená spotřebitelem na zakoupení vráceného nebo reklamovaného zboží bude spotřebiteli uhrazena nejpozději do 14 dnů od obdržení zboží na adresu dodavatele. Za vrácení zboží se pro tento účel považuje den, kdy bylo zboží fyzicky vráceno v nepoškozeném stavu na adresu dodavatele. Za den uhrazení peněz za vrácené nebo reklamované zboží se pro tento účel považuje den, kdy byla patřičná částka odepsána z bankovního účtu dodavatele nebo byla vrácena v hotovosti.
Částka se vrací bankovním převodem nebo v hotovosti na adrese dodavatele.

Reklamace budou posuzovány individuálně na základě povahy vady daného zboží.

Při převzetí zboží od přepravce (zejména PPL) je zákazník povinen dodávku s odbornou péčí prohlédnout a zkontrolovat neporušenost zboží. V případě poškození zásilky při přepravě je kupující povinen sepsat se zástupcem přepravce zápis o poškození zboží, aby bylo možné uplatňovat náhradu vzniklé škody u přepravce. Zástupce přepravce tento zápis potvrdí. O vzniklých skutečnostech zákazník neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů, písemně vyrozumí dodavatele a jako přílohu zašle zápis sepsaný s přepravcem. V případě, že zákazník výše uvedený zápis nevyhotoví, má se za to, že se vzdává náhrady za poškozené nebo chybějící kusy zásilky. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Na pozdější reklamace způsobené během přepravy nebude brán zřetel.
Při reklamaci skrytých vad bude postupováno v souladu s platnou právní úpravou. 

Tento reklamační řád neplatí pro podnikající subjekty. Reklamace pro podnikající subjekty se řídí příslušnými právními předpisy, dle obchodního zákoníku.

Zákazník souhlasí se zasílání marketingových informací společnosti Igepa group.

Trvanlivost materiálů závisí na skladovacích podmínkách. Doporučujeme skladování v originálním obalu mimo dosah přímého slunečního záření, při teplotě 21°C a 50% relativní vlhkosti. Uživatel nese všechna rizika a odpovědnost spojenou s používáním produktu.